ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
نمایه کاربر

طناز حاجی قاسم

5/5 (8 بازخورد)
عضویت از 30 آذر، 1401

کد داوطلبی 10517

3

فعالیت های داوطلبانه جاری

8

فعالیت‌های داوطلبانه ی تکمیل شده

0

فعالیت‌های داوطلبانه ی لغو شده

252

ساعت فعالیت داوطلبانه تکمیل شده

سوابق فعالیت های داوطلبانه

سابقه ای یافت نشد

ویدئوها

تجربه

سابقه ای یافت نشد

تحصیلات