ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
نمایه کاربر

سروش میدانکی

5/5 (9 بازخورد)
عضویت از 16 آذر، 1401

کد داوطلبی 10326

0

فعالیت های داوطلبانه جاری

9

فعالیت‌های داوطلبانه ی تکمیل شده

0

فعالیت‌های داوطلبانه ی لغو شده

51

ساعت فعالیت داوطلبانه تکمیل شده

سوابق فعالیت های داوطلبانه

سابقه ای یافت نشد

ویدئوها

تجربه

سابقه ای یافت نشد

تحصیلات

سابقه ای یافت نشد