ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
نمایه کاربر

سمیرا حیدری

5/5 (6 بازخورد)
عضویت از 16 آذر، 1401

کد داوطلبی 10327

1

فعالیت های داوطلبانه جاری

6

فعالیت‌های داوطلبانه ی تکمیل شده

1

فعالیت‌های داوطلبانه ی لغو شده

21

ساعت فعالیت داوطلبانه تکمیل شده

سوابق فعالیت های داوطلبانه

سابقه ای یافت نشد

تجربه

سابقه ای یافت نشد

تحصیلات

سابقه ای یافت نشد