ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
نمایه کاربر

امیر سلیمی

5/5 (1 بازخورد)
عضویت از 05 تیر، 1402

کد داوطلبی 10947

متعهد. آشنا به نرم افزار

کمک کردن برایم حس خوب رهایی می‌آفریند
دوست دارم شما را یاری کنم

0

فعالیت های داوطلبانه جاری

1

فعالیت‌های داوطلبانه ی تکمیل شده

0

فعالیت‌های داوطلبانه ی لغو شده

2

ساعت فعالیت داوطلبانه تکمیل شده

سوابق فعالیت های داوطلبانه

سابقه ای یافت نشد

ویدئوها

تجربه

سابقه ای یافت نشد

تحصیلات