ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

  1. خانه
  2. فعالیت‌های داوطلبانه
  3. جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

ساخت المان برای مراسم روزی محک

  • سطح پایه
  • نوع تمام وقت
  • دوره: روزانه
  • جنسیت داوطلب : آقا
  • محدودیت سنی داوطلب : بدون محدودیت سنی
  • فارسی
ساعت شروع کار : 09:00 ساعت پایان کار : 14:00

آدرس محل فعالیت داوطلبانه:

جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

 جهت تهیه و چسباندن بخش های مختلف المان مراسم روزی با محک نیاز به همراهی 6 داوطلب در روز 1 تیر می‌باشد. 

مهارت‌های مرتبط مورد نیاز