ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان بهرامی ۱۷ آذر تا ۱ دی

تاریخ شروع فعالیت : 17 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 01 دی، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 01 دی، 1402

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان بهرامی                                                                                          ...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان مرکز طبی ۱۷ آذر تا ۱ دی

تاریخ شروع فعالیت : 17 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 01 دی، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 01 دی، 1402

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان مرکز طبی                                                                                        ...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان مفید ۱۷ آذر تا ۱ دی

تاریخ شروع فعالیت : 17 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 01 دی، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 01 دی، 1402

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان مفید                                                                                            ...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان شهدای تجریش ۱۷ آذر تا ۱ دی

تاریخ شروع فعالیت : 17 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 01 دی، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 01 دی، 1402

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان شهدای تجریش                                                                                      ...

مددکاری مددکاری

داوطلب معلم در آذر ماه 1402

تاریخ شروع فعالیت : 01 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 30 آذر، 1402

بخش مددکاری محک در جهت ارائه خدمات حمایتی با کیفیت به بیماران تحت حمایت خود اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی در مقاطع تحصیلی نموده است، برهمین اساس از داوطلبان متخصص دراین حوزه درخواست می گردد ما را ه...