ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
بیمارستان - دندانپزشکان و دستیاران

پزشكان و دستيار داوطلب دندانپزشكي اسفند 1402

تاریخ شروع فعالیت : 05 اسفند، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 27 اسفند، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 27 اسفند، 1402

بعضي از دكترها جراح ودندانپزشك عمومي هستند، بعضي متخصص اطفال، متخصص اندو، در بخش مي باشند. دندانپزشكان انواع خدمات اعم از كشيدن، ترميم، جرمگيري، قالبگيري فضانگهدارنده، درمان ريشه، درمان هاي ريشه تخصصي...