ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل

عکاسی و فیلمبرداری رویداد یلدا در محک و هتل ها

تاریخ شروع فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 30 آذر، 1402

عکاسی و فیلمبرداری رویداد یلدا نیاز است یک نفر عکاس و فیلمبردار از ساعت 9:30 تا 12:30 داخل محک حضور داشته باشد و سپس از ساعت 13 تا 17 به هتل های محل اقامت موقت خانواده ها جهت فیلمبرداری و عکاسی مراجعه...

روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل

فیلمبرداری و عکاسی رویداد یلدا

تاریخ شروع فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 30 آذر، 1402

فیلمبرداری و عکسبرداری رویداد داخلی محک از ساعت 9:30تا 12:30 تاریخ 30آذر1402 جهت هماهنگی بیشتر با خانم سعیدی داخلی 1994 تماس بگیرید.