ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل

ترجمه انگلیسی به فارسی

تاریخ شروع فعالیت : 14 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 30 آذر، 1402

ترجمه کتاب راهنمای پیوند سلول بنیادی/ انگلیسی به فارسی

روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل

مرتب سازی آرشیو روابط عمومی

تاریخ شروع فعالیت : 14 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 30 آذر، 1402

مرتب سازی آزشیو تصاویر واحد روابط عمومی به صورت روزانه

روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل

ثبت دیتابیس بین‌الملل

تاریخ شروع فعالیت : 01 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 30 آذر، 1402

جهت تهیه آرشیو دیتابیس بین‌الملل و مستند سازی آن

روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل

مرتب سازی آرشیو روابط عمومی

تاریخ شروع فعالیت : 14 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 30 آذر، 1402

بررسی آرشیو واحد روابط عمومی و فایل بندی

روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل

گزارش نویسی و تولید محتوای انگلیسی

تاریخ شروع فعالیت : 01 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 30 آذر، 1402

جهت تهیه گزارش از منابع انگلیسی زبان و مشارکت در پروژه تولید محتوا و ترجمه واحد امور بین الملل   جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس با خانم ارباب سلیمانی:23501984

روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل

مرتب سازی آرشیو روابط عمومی

تاریخ شروع فعالیت : 01 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 30 آذر، 1402

حضور در واحد روبط عمومی و امور بین الملل جهت مرتب سازی آرشیو تصاویر محک   تماس با خانم سعیدی: 23501994

روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل

بررسی مستمر یک منبع روانشناسی

تاریخ شروع فعالیت : 04 تیر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 30 آذر، 1402

واحد روابط عمومی و اموز بین الملل جهت بررسی مستمر یک سایت مرتبط با موضوعات خدمات حمایتی و روانشناسی و گزارش دهی آن از افراد علاقمند به حوزه روانشناسی و مددکاری که دارای سطح  زبان انگلیسی مناسبی هستند...