ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
داوطلبان داوطلبان

جلسه شورا آذر ماه 1402

تاریخ شروع فعالیت : 11 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 30 آذر، 1402

شورای داوطلبان از ۵ عضو به انتخاب داوطلبان، یکی از اعضای هیأت مدیره محک از بخش داوطلبان و مدیر این بخش تشکیل شده است. این شورا اتاق فکر داوطلبان است و هدف آن شامل طرح روشمند داوطلبان به منظور افزایش م...