ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
روانشناسی کمیته والدین

داوطلب اداری روانشناسی تیر ۱۴۰۳

تاریخ شروع فعالیت : 02 تیر، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 31 تیر، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 01 مرداد، 1403

داوطلبان در این فعالیت به ثبت سیستمی اطلاعات می پردازند. در صورت همکاری با بخش روانشناسی در این زمینه با شماره زیر خانم ذوقی تماس حاصل فرمائید ۰۹۳۵۲۲۰۳۴۵۶

روانشناسی کمیته والدین

داوطلب متخصص روانشناسی مرداد ۱۴۰۳

تاریخ شروع فعالیت : 02 تیر، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 31 تیر، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 31 تیر، 1403

با توجه به نیاز بخش روانشناسی در جهت حمایت از ذیربطان و محدودیت نیروی انسانی، نیاز به حضور و همراهی داوطلبانی که در حیطه ی روانشناسی (تمام گرایش ها) و مشاوره (تمام گرایش ها)، تحصیل کرده اند و اطلاعات...

روانشناسی کمیته والدین

داوطلب متخصص روانشناسی تیر ۱۴۰۳

تاریخ شروع فعالیت : 01 تیر، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 31 تیر، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 31 تیر، 1403

با توجه به نیاز بخش روانشناسی در جهت حمایت از ذیربطان و محدودیت نیروی انسانی، نیاز به حضور و همراهی داوطلبانی که در حیطه ی روانشناسی (تمام گرایش ها) و مشاوره (تمام گرایش ها)، تحصیل کرده اند و اطلاعات...