ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
مددکاری شهرستان

داوطلب مددكاري بیمارستان 17شهریور رشت آذر 1402

تاریخ شروع فعالیت : 13 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 30 آذر، 1402

حضور در بخش آنکولوژی بستری و سرپایی بیمارستان 17شهریور رشت عنوان فعالیت داوطلب مورد نظر می باشد. ایشان با داشتن مهارت کافی در برقراری ارتباط با کودک و خانواده بیمار (ارزیابی و آموزش های اولیه انجام شد...

مددکاری شهرستان

داوطلب مددکاری بیمارستان بعثت همدان آذرماه1402

تاریخ شروع فعالیت : 11 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 30 آذر، 1402

فعالیت ثبت شده توسط (خانم حسینی) به صورت یک روز در هفته ( چهارشنبه) انجام می شود. راند بیماران بخش، ارتباط با کودک و خانواده ایشان،  از وظایف اصلی داوطلب مذکور می باشد. بررسی مدارک هزینه بیماران و ثب...

مددکاری شهرستان

داوطلب اداری بخش مددکاری شهرستان /آذر تا پایان بهمن1402

تاریخ شروع فعالیت : 11 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 30 بهمن، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 30 بهمن، 1402

فعالیت ثبت شده جهت جذب نیروی داوطلب اداری جهت ثبت می باشد. در خصوص این فعالیت لازم است نیروی جذب شده مهارت؛ تسلط به آفیس  را دارار باشد. 2 نیرو به صورت حضوری 4 روز در هفته تمام وقت  *روزهای حضور طبق...

مددکاری شهرستان

داوطلب مددکاری بیمارستان شهید آیت الله مدنی لرستان اذرماه 1402

تاریخ شروع فعالیت : 11 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 30 آذر، 1402

حضور در بخش آنکولوژی بستری و سرپایی بیمارستان شهید مدنی لرستان عنوان فعالیت داوطلب مورد نظر می باشد. ایشان با داشتن مهارت کافی در برقراری ارتباط با کودک و خانواده بیمار (ارزیابی و آموزش های اولیه انجا...

مددکاری شهرستان

داوطلب دفتر اهواز روزهای یکشنبه و چهارشنبه/خردادماه

تاریخ شروع فعالیت : 09 خرداد، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 31 خرداد، 1402

حضور در بخش های آنکولوژی ، مراقبت های ویژه و اورژانس بیمارستان بقایی اهواز عنوان فعالیت داوطلب مورد نظر می باشد. ایشان با داشتن مهارت کافی در برقراری ارتباط با کودک و خانواده بیمار (ارزیابی و آموزش ها...

روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل

بررسی مستمر یک منبع روانشناسی

تاریخ شروع فعالیت : 04 تیر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 30 آذر، 1402

واحد روابط عمومی و اموز بین الملل جهت بررسی مستمر یک سایت مرتبط با موضوعات خدمات حمایتی و روانشناسی و گزارش دهی آن از افراد علاقمند به حوزه روانشناسی و مددکاری که دارای سطح  زبان انگلیسی مناسبی هستند...

مددکاری شهرستان

داوطلب بیمارستان آیت الله طالقانی شهرگرگان یکشنبه ها

تاریخ شروع فعالیت : 25 خرداد، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 31 خرداد، 1402

لازم به ذکر است داوطلب مربوطه خانم فاطمه نجفی جهت راند بخش انکولوژی به صورت حضوری هفته ای یک روز از ساعت 9تا 11 صبح مراجعه میکنند و امور بیماران را طبق شرح وظایف مشخص  پیگیری میکنند و گزارشها ی لازم ر...

مددکاری شهرستان

داوطلب بیمارستان آیت الله طالقانی شهرگرگان یکشنبه ها

تاریخ شروع فعالیت : 25 خرداد، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 31 خرداد، 1402

لازم به ذکر است داوطلب مربوطه خانم فاطمه نجفی جهت راند بخش انکولوژی به صورت حضوری هفته ای یک روز از ساعت 9تا 11 صبح مراجعه میکنند و امور بیماران را طبق شرح وظایف مشخص  پیگیری میکنند و گزارشها ی لازم ر...