ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
مددکاری شهرستان

داوطلب دفتر اهواز روزهای یکشنبه و چهارشنبه/خردادماه

تاریخ شروع فعالیت : 09 خرداد، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 31 خرداد، 1402

حضور در بخش های آنکولوژی ، مراقبت های ویژه و اورژانس بیمارستان بقایی اهواز عنوان فعالیت داوطلب مورد نظر می باشد. ایشان با داشتن مهارت کافی در برقراری ارتباط با کودک و خانواده بیمار (ارزیابی و آموزش ها...

مددکاری شهرستان

داوطلب بیمارستان آیت الله طالقانی شهرگرگان یکشنبه ها

تاریخ شروع فعالیت : 25 خرداد، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 31 خرداد، 1402

لازم به ذکر است داوطلب مربوطه خانم فاطمه نجفی جهت راند بخش انکولوژی به صورت حضوری هفته ای یک روز از ساعت 9تا 11 صبح مراجعه میکنند و امور بیماران را طبق شرح وظایف مشخص  پیگیری میکنند و گزارشها ی لازم ر...

مددکاری شهرستان

داوطلب بیمارستان آیت الله طالقانی شهرگرگان یکشنبه ها

تاریخ شروع فعالیت : 25 خرداد، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 31 خرداد، 1402

لازم به ذکر است داوطلب مربوطه خانم فاطمه نجفی جهت راند بخش انکولوژی به صورت حضوری هفته ای یک روز از ساعت 9تا 11 صبح مراجعه میکنند و امور بیماران را طبق شرح وظایف مشخص  پیگیری میکنند و گزارشها ی لازم ر...