ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
داوطلبان داوطلبان

جلسات شورا داوطلبان فروردین 1403

تاریخ شروع فعالیت : 21 فروردین، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 31 فروردین، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 31 فروردین، 1403

شورای داوطلبان از ۵ عضو به انتخاب داوطلبان، یکی از اعضای هیأت مدیره محک از بخش داوطلبان و مدیر این بخش تشکیل شده است. این شورا اتاق فکر داوطلبان است و هدف آن شامل طرح روشمند داوطلبان به منظور افزایش م...

هیات مدیره هئت امنا

جلسات داخلی

تاریخ شروع فعالیت : 09 مرداد، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 10 مرداد، 1402

جلسات داخلی و کمیته خرید و املاک

هیات مدیره هئت امنا

جلسه هئیت مدیره

تاریخ شروع فعالیت : 18 تیر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 19 تیر، 1402

جلسه هئیت مدیره و کمیته خرید

هیات مدیره هئت امنا

جلسات داخلی

تاریخ شروع فعالیت : 17 تیر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 18 تیر، 1402

جلسات داخلی

هیات مدیره هئت امنا

جلسه هیئت مدیره

تاریخ شروع فعالیت : 13 تیر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 14 تیر، 1402

جلسه هئیت مدیره

هیات مدیره هئت امنا

جلسه مجمع

تاریخ شروع فعالیت : 06 تیر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 07 تیر، 1402

جلسه مجمع هئیت امناء

هیات مدیره هئت امنا

جلسه هیئت مدیره

تاریخ شروع فعالیت : 23 خرداد، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 24 خرداد، 1402

جلسه هیئت مدیره

هیات مدیره هئت امنا

جلسه

تاریخ شروع فعالیت : 23 خرداد، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 24 خرداد، 1402

جلسات داخلی