ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
بیمارستان - دندانپزشکان و دستیاران

دندانپزشكان داوطلب ارديبهشت 1403

تاریخ شروع فعالیت : 01 اردیبهشت، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 31 اردیبهشت، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 31 اردیبهشت، 1403

بعضي از دكترها جراح و دندانپزشك عمومي هستند، بعضي متخصص اطفال دربخش مي باشد. دندانپزشكان انواع خدمات اعم از كشيدن، ترميم، جرمگيري، قالبگيري فضانگهدارنده، درمان ريشه هاي اطفال، روكش s.s.c در رابطه با ب...