ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
امور مالی حسابداری

بررسی و كنترل اسناد مالی و حسابدار (آذر ماه 1402)

تاریخ شروع فعالیت : 07 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 30 آذر، 1402

هر روزه تعداد زيادی اسناد مالي از تمامي بخش ها و واحدهای سازمانی محك به واحد مالي ارسال مي شود. لذا نيازمند داوطلبانی هستيم كه روزانه به كنترل، بررسي، مهر زدن، بايگاني و... ساير فعاليت های اداری واحد...

داوطلبان داوطلبان

اداری و تماس تلفنی آذر ماه

تاریخ شروع فعالیت : 11 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 30 آذر، 1402

نیاز به همکاری داوطلبانه، مسلط به سامانه داوطلبان می باشد.

آزمایشگاه HLA-Lab

نیروی داوطلب در شهر مشهد

تاریخ شروع فعالیت : 09 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 30 آذر، 1402

تاریخ انقضا فعالیت : 30 آذر، 1402

برای کمک اداری به پرسنل پذیره نویسی سلول های بنیادی در شهر مشهد - خیریه مشهد

آزمایشگاه HLA-Lab

کار در پذیره نویسی سلول های بنیادی

تاریخ شروع فعالیت : 02 آذر، 1402

تاریخ پایان فعالیت : 15 آذر، 1402

و نوشتن اطلاعات در دفاتر و بایگانی  با توجه به اینکه تاریخ نیاز به داوطلب مشخص نیست تاریخ های ثبت شده تقریبی میباشد .