ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
روابط عمومی روابط عمومی

تایپ 50 صفحه

تاریخ شروع فعالیت : 12 تیر، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 31 تیر، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 31 تیر، 1403

تایپ حدودا 50 صفحه متن

داوطلبان داوطلبان

انجام کار اداری و دفتری

تاریخ شروع فعالیت : 04 تیر، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 31 تیر، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 31 تیر، 1403

برای همکاری در واحد داوطلبان نیاز به آشنایی به نرم افزار اکسل و توانانیی گفتگوی تلفنی و حضوری می باشد. 

داوطلبان داوطلبان

انجام کار اداری و دفتری

تاریخ شروع فعالیت : 04 تیر، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 31 تیر، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 31 تیر، 1403

برای همکاری در واحد داوطلبان نیاز به آشنایی به نرم افزار اکسل و توانانیی گفتگوی تلفنی و حضوری می باشد. 

امور مالی حسابداری

مهر زدن اسناد بيماران واحد مددكاري مالي ( تير ماه 1403 )

تاریخ شروع فعالیت : 03 تیر، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 31 تیر، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 31 تیر، 1403

جهت مهر زدن اسناد بيماران كه به صورت تجمعي به واحد مددكاري مالي ارسال ميگردد نياز به حضور تعدادي داوطلب ميباشد. 

روانشناسی کمیته والدین

داوطلب اداری روانشناسی تیر ۱۴۰۳

تاریخ شروع فعالیت : 02 تیر، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 31 تیر، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 01 مرداد، 1403

داوطلبان در این فعالیت به ثبت سیستمی اطلاعات می پردازند. در صورت همکاری با بخش روانشناسی در این زمینه با شماره زیر خانم ذوقی تماس حاصل فرمائید ۰۹۳۵۲۲۰۳۴۵۶

امور مالی حسابداری

بررسي و كنترل اسناد مالي و حسابداري (پنجشنبه هاي تير 1403)

تاریخ شروع فعالیت : 01 تیر، 1403

تاریخ پایان فعالیت : 31 تیر، 1403

تاریخ انقضا فعالیت : 31 تیر، 1403

هر روزه تعداد زيادي اسناد مالي از تمامي بخش ها و واحدهاي سازماني محك به واحد مالي ارسال مي شود. لذا نيازمند داوطلباني هستيم كه روزانه به كنترل، بررسي، مهر زدن، بايگاني و... ساير فعاليت هاي اداري واحد...