ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
نمایه کاربر

زیبا کاظمی

5/5 (10 بازخورد)
عضویت از 16 آذر، 1401

کد داوطلبی 10323

0

فعالیت های داوطلبانه جاری

10

فعالیت‌های داوطلبانه ی تکمیل شده

1

فعالیت‌های داوطلبانه ی لغو شده

375

ساعت فعالیت داوطلبانه تکمیل شده

سوابق فعالیت های داوطلبانه

سابقه ای یافت نشد

ویدئوها

تجربه

سابقه ای یافت نشد

تحصیلات