ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

روانشناسی کمیته والدین

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “روانشناسی کمیته والدین”

روانشناسی کمیته والدین

داوطلب اداری بخش روانشناسی اردیبهشت 1403

داوطلبان گرامی در این فعالیت به ثبت سیستمی اطلاعات می پردازند.

روانشناسی کمیته والدین

داوطلب اداری فروردین 1403

داوطلبان در این فعالیت به ثبت سیستمی اطلاعات می پردازند.

روانشناسی کمیته والدین

ترالی کتاب اردیبهشت 1403

در ترالی کتاب در بخش های مختلف بیمارستان که اجازه ورود به آنها وجود دارد، همراه با تعدادی داوطلب به پخش کتاب برای کودکان می پردازیم، تا ساعاتی کودکان رنج بیماری را فراموش کنند و سرگرم شوند.  این...

روانشناسی کمیته والدین

ترالی کتاب فروردین 1403

در ترالی کتاب در بخش های مختلف بیمارستان که اجازه ورود به آنها وجود دارد، همراه با تعدادی داوطلب به پخش کتاب برای کودکان می پردازیم، تا ساعاتی کودکان رنج بیماری را فراموش کنند و سرگرم شوند.  این...

روانشناسی کمیته والدین

ترالی کتاب اسفند 1402

در ترالی کتاب در بخش های مختلف بیمارستان که اجازه ورود به آنها وجود دارد، همراه با تعدادی داوطلب به پخش کتاب برای کودکان می پردازیم، تا ساعاتی کودکان رنج بیماری را فراموش کنند و سرگرم شوند. این فعالی...

روانشناسی کمیته والدین

داوطلب متخصص روانشناسی اردیبهشت 1403

با توجه به نیاز بخش روانشناسی در جهت حمایت از ذیربطان و محدودیت نیروی انسانی، نیاز به حضور و همراهی داوطلبانی که در حیطه ی روانشناسی (تمام گرایش ها) و مشاوره (تمام گرایش ها)، تحصیل کرده اند و اطلاعات...

روانشناسی کمیته والدین

ترالی کتاب بهمن ماه

داوطلبان گرامی در این حوزه ضمن برقراری ارتباط و نیازسنجی به ارائه کتاب به صورت فیزیکی در محک و بصورت فایل دیجیتال در سایر بیمارستان های کشور می پردازند.