ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

روانشناسی کمیته والدین

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “روانشناسی کمیته والدین”

روانشناسی کمیته والدین

ترالی کتاب بهمن ماه

داوطلبان گرامی در این حوزه ضمن برقراری ارتباط و نیازسنجی به ارائه کتاب به صورت فیزیکی در محک و بصورت فایل دیجیتال در سایر بیمارستان های کشور می پردازند.

روانشناسی کمیته والدین

داوطلب امور اداری روانشناسی _ بهمن ماه

داوطلبان گرامی در این بخش به ثبت سیستمی اطلاعات می پردازند

روانشناسی کمیته والدین

گروه والدین بهمن ماه ۱۴۰۲

جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه گروه والدین داوطلب: کلیه افراد وابسته به بیمار مبتلا به سرطان (بهبود یافته، تحت درمان، فوت شده و قطع درمان) و یا افرادی که دارای تجربه ی ابتلا به بیماری سرطان را بصورت...

روانشناسی کمیته والدین

داوطلب متخصص روانشناسی بهمن و اسفند ماه

جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه با توجه به نیاز بخش روانشناسی در جهت حمایت از ذیربطان و محدودیت نیروی انسانی، نیاز به حضور و همراهی داوطلبانی که در حیطه ی روانشناسی (تمام گرایش ها) و مشاوره (تمام گرا...

روانشناسی کمیته والدین

گروه والدین 29 مهرماه 1402

گروه والدین داوطلب: کلیه افراد وابسته به بیمار مبتلا به سرطان (بهبود یافته، تحت درمان، فوت شده و قطع درمان) و یا افرادی که دارای تجربه ی ابتلا به بیماری سرطان را بصورت شخصی داشته اند و مایل به انجام ا...

روانشناسی کمیته والدین

گروه والدین 30 مهرماه 1402

گروه والدین داوطلب: کلیه افراد وابسته به بیمار مبتلا به سرطان (بهبود یافته، تحت درمان، فوت شده و قطع درمان) و یا افرادی که دارای تجربه ی ابتلا به بیماری سرطان را بصورت شخصی داشته اند و مایل به انجام ا...

روانشناسی کمیته والدین

گروه والدین 27 مهرماه 1402

گروه والدین داوطلب: کلیه افراد وابسته به بیمار مبتلا به سرطان (بهبود یافته، تحت درمان، فوت شده و قطع درمان) و یا افرادی که دارای تجربه ی ابتلا به بیماری سرطان را بصورت شخصی داشته اند و مایل به انجام ا...