ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

روانشناسی هنردرمانی

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “روانشناسی هنردرمانی”

۰- دکتری و پست دکتری مهندسی استراتژیک ( سوییس ) دانشگاه زوریخ ۱- دانش آموخته برق داشگاه شریف و نورآوری درفناوری دانشگاه علم و صنعت ١-بیش از ۳۵ سال سابقه‌ی هنری در موسیقی ٢-قریب به ۲۰ سال فعالیت در حوزه هنردرمانی و شاخه های آن ٣-بنیانگذار هنر درمانی موسسات محک ، رعد ، انجمن اتیسم ، مهرآیین ، کودکان کار پویا و ... ۴-عضو انجمن هنردرمانی امریکا ۵-عضو انجمن موسیقی درمانی آلمان ۶-دانش آموخته تجربی نمایش ٧-دانش آموخته تجربی هنردرمانی و شاخه های آن ٨-قریب به ۲۰ سال سابقه فعالیت در عرصه های مختلف نمایش ٩-مشاور هنری بیش از ۱۰ نهاد مردم نهاد ( رعد ، محک ، انجمن اتیسم ، کودکان کار پویا ، مهرآیین ، افت شنوایی ، انجمن ام اس ، انجمن معولین ذهنی ، نابینایان ، سازمان بهزیستی و ...) ١٠-بنیانگذار موسسه هنردرمانی مهرآیین ١١-شرکت در بیش از ۳۵۰ کنسرت داخلی و خارجی ١٢-کارگردانی تیاتر ، طراح صحنه ، آهنگسازی ، نوازندگی ، بازیگری ، رهبر ارکستر و مدیریت گروه های هنری موسیقی و نمایش ، نویسنده ، شاعر ١٣- شرکت در دوره های هنر درمانی و موسیقی درمانی خارج از کشور ١۴- مشاور استراژیک موسسات خیریه و کسب و کارهای نوبنیان بیش از ۲۰ خیریه و ngo ١۵- مبتکر و بنیانگذار پروتکل موسیقی زندگی ۱۶ -و ......
روانشناسی هنردرمانی

هنر درمانی ( شنبه ها) بهمن ماه

گزارش عملکرد گروه هنردرمانی چکیده : گروه هنردرمانی متشکل از سه کارگروه تجسمی/نمایش/ موسیقی میباشد که همه هفته ؛ روزهای شنبه گردهم می آیند .تعدادی از  اعضای این  گروه بنابر تمایل در روزه...