ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

روانشناسی هنردرمانی

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “روانشناسی هنردرمانی”

۰- دکتری و پست دکتری مهندسی استراتژیک ( سوییس ) دانشگاه زوریخ ۱- دانش آموخته برق داشگاه شریف و نورآوری درفناوری دانشگاه علم و صنعت ١-بیش از ۳۵ سال سابقه‌ی هنری در موسیقی ٢-قریب به ۲۰ سال فعالیت در حوزه هنردرمانی و شاخه های آن ٣-بنیانگذار هنر درمانی موسسات محک ، رعد ، انجمن اتیسم ، مهرآیین ، کودکان کار پویا و ... ۴-عضو انجمن هنردرمانی امریکا ۵-عضو انجمن موسیقی درمانی آلمان ۶-دانش آموخته تجربی نمایش ٧-دانش آموخته تجربی هنردرمانی و شاخه های آن ٨-قریب به ۲۰ سال سابقه فعالیت در عرصه های مختلف نمایش ٩-مشاور هنری بیش از ۱۰ نهاد مردم نهاد ( رعد ، محک ، انجمن اتیسم ، کودکان کار پویا ، مهرآیین ، افت شنوایی ، انجمن ام اس ، انجمن معولین ذهنی ، نابینایان ، سازمان بهزیستی و ...) ١٠-بنیانگذار موسسه هنردرمانی مهرآیین ١١-شرکت در بیش از ۳۵۰ کنسرت داخلی و خارجی ١٢-کارگردانی تیاتر ، طراح صحنه ، آهنگسازی ، نوازندگی ، بازیگری ، رهبر ارکستر و مدیریت گروه های هنری موسیقی و نمایش ، نویسنده ، شاعر ١٣- شرکت در دوره های هنر درمانی و موسیقی درمانی خارج از کشور ١۴- مشاور استراژیک موسسات خیریه و کسب و کارهای نوبنیان بیش از ۲۰ خیریه و ngo ١۵- مبتکر و بنیانگذار پروتکل موسیقی زندگی ۱۶ -و ......
روانشناسی هنردرمانی

هنردرمانی (مرداد ماه)

جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه چکیده  گروه هنر درمانی متشکل از سه گروه تجسمی / نمایش / موسیقی میباشد که هر هفته شنبه ها گرد هم می آیند    از کاربرد های بالقوه هنر درمانی بر اساس تحقی...

روانشناسی هنردرمانی

هنردرمانی(شنبه ها)

 جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه چکیده  گروه هنر درمانی متشکل از سه گروه تجسمی / نمایش / موسیقی میباشد که هر هفته شنبه ها گرد هم می آیند    از کاربرد های بالقوه هنر درمانی بر ا...

روانشناسی هنردرمانی

هنردرمانی خرداد ماه (شنبه ها)

جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه چکیده  گروه هنر درمانی متشکل از سه گروه تجسمی / نمایش / موسیقی میباشد که هر هفته شنبه ها گرد هم می آیند    از کاربرد های بالقوه هنر درمانی بر اساس تحقی...

روانشناسی هنردرمانی

هنردرمانی فروردین و اردیبهشت ماه (شنبه ها)

جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه چکیده  گروه هنر درمانی متشکل از سه گروه تجسمی / نمایش / موسیقی میباشد که هر هفته شنبه ها گرد هم می آیند    از کاربرد های بالقوه هنر درمانی بر اسا...

روانشناسی هنردرمانی

هنردرمانی فروردین و اردیبهشت ماه (شنبه ها)

جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه چکیده  گروه هنر درمانی متشکل از سه گروه تجسمی / نمایش / موسیقی میباشد که هر هفته شنبه ها گرد هم می آیند    از کاربرد های بالقوه هنر درمانی بر اسا...

روانشناسی هنردرمانی

هنر درمانی اسفند ماه

چکیده  گروه هنر درمانی متشکل از سه گروه تجسمی / نمایش / موسیقی میباشد که هر هفته شنبه ها گرد هم می آیند    از کاربرد های بالقوه هنر درمانی بر اساس تحقیقات به عمل آمده: شامل کاهش سطح...