ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

روانشناسی اتاق بازی محک

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “روانشناسی اتاق بازی محک”

روانشناسی اتاق بازی محک

اتاق بازی بیمارستان محک (شهریور ماه)

فعالیت داوطلبانه در اتاق های بازی بیمارستان محک، با هدف خوشایند سازی فضای درمان و بهبود روحیه ی کودکان و نوجوانان حاضر در بیمارستان از طریق بازی و سرگرمی صورت می پذیرد. این فعالیت در اتاقهای بازی بیم...

روانشناسی اتاق بازی محک

اتاق بازی بیمارستان محک (مرداد ماه)

فعالیت داوطلبانه در اتاق های بازی بیمارستان محک، با هدف خوشایند سازی فضای درمان و بهبود روحیه ی کودکان و نوجوانان حاضر در بیمارستان از طریق بازی و سرگرمی صورت می پذیرد. این فعالیت در اتاقهای بازی بیم...

روانشناسی اتاق بازی محک

اتاق بازی بیمارستان محک (مرداد ماه)

فعالیت داوطلبانه در اتاق های بازی بیمارستان محک، با هدف خوشایند سازی فضای درمان و بهبود روحیه ی کودکان و نوجوانان حاضر در بیمارستان از طریق بازی و سرگرمی صورت می پذیرد. این فعالیت در اتاقهای بازی بیم...