ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی”

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان مفید ۲۹ شهریور

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان مفید   این فعالیت داوطلبانه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2 ساعت ، تعریف شده است. بنابراین داوطلبین می بایست پس از هماهنگی با سرگروه...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان حضرت علی اصغر

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان حضرت علی اصغر این فعالیت داوطلبانه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2 ساعت ، تعریف شده است. بنابراین داوطلبین می بایست پس از هماهنگی با سرگرو...