ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی”

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان شهدای تجریش 23 مهر تا 1آبان

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان شهدای تجریش   این فعالیت داوطلبانه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2 ساعت ، تعریف شده است. بنابراین داوطلبین می بایست پس از هماهنگ...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان بهرامی 23مهر تا 1آبان

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان بهرامی   این فعالیت داوطلبانه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2 ساعت ، تعریف شده است. بنابراین داوطلبین می بایست پس از هماهنگی با...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان مفید 23 مهر تا 1 آبان

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان مفید   این فعالیت داوطلبانه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2 ساعت ، تعریف شده است. بنابراین داوطلبین می بایست پس از هماهنگی با سر...

روانشناسی اتاق بازی بیمارستانهای پیرامونی

داوطلب اتاق بازی بیمارستان مرکز طبی 23 مهر تا ۱ آبان

فعالیت داوطلبانه ی ارتباط با بیمار در اتاق بازی بیمارستان مرکز طبی   این فعالیت داوطلبانه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه 2 ساعت ، تعریف شده است. بنابراین داوطلبین می بایست پس از هماهنگی ب...