ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل”

روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل

تهیه گزارش از منابع انگلیسی زبان - کتاب‌های کودکان

واحد روابط بین‌الملل در نظر دارد تا گزارشی از مجموعه‌ای از کتابها به زبان انگلیسی که مرتبط با مراحل درمان کودکان مبتلا به سرطان است، تهیه کند. این کتاب‌ها بیشتر در زمینه کنار آمدن کودک...

روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل

فیلمبرداری با موبایل یا Osmo از یک ورک‌شاپ

با توجه به برگزاری یک ورک شاپ در ساختمان شماره 2 محک، نیاز به یک نیروی داوطلب برای فیلمبرداری از بخش‌های ارائه گزارش این ورک‌شاپ است. تسلط به فیلمبرداری با گوشی موبایل و یا Osmo مورد نیاز ا...

روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل

ترجمه و تولید محتوا از فارسی به انگلیسی

متن زیر ترجمه شود: سازمان‌های پیشرفته، بزرگ و در حال توسعه به لزوم فعالیت واحد منابع انسانی آگاه بوده و در تلاشند تا با تغییر نگرش در کارکنان و ایجاد همراهی و همدلی در ایشان و با تکیه بر مسئولیت...

 گزارش 5 ساله عملکردی سازمان به زبان فارسی تهیه شده است. لاز است تا یک داوطلب با سطح زبان انگلیسی پیشرفته و تبحر در فن ترجمه این متون را با توجه به ادبیات محک به زبان انگلیسی ترجمه کند.