ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل”

اسکن آرشیو کاغذی روابط عمومی

روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل

تیم کافه برای نمایشگاه خانم تارا بهبهانی

تیم کافه برای نمایشگاه خانم تارا بهبهانی

روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل

نیرو برای ثبت نام مراسم سرطان پروستات

انجام ثبت نام افراد در مراسم سرطان پروستات

آشپزی برای مراسم 33 سالگی

روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل

گزارش نویسی و ترجمه واحد امور بین الملل

گزارش نویسی و ترجمه امور بین الملل

روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل

ساخت المان و بسته بندی پک های مراسم 33 سالگی

ساخت المان 33 سالگی و بسته بندی پک های مراسم

روابط عمومی و امور بین الملل بین الملل

برگزاری مراسم 33 سالگی موسسه محک

همکاری با پرسنل محک در برگزاری مراسم 33 سالگی محک