ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

واحد مددکاری

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “واحد مددکاری”

واحد مددکاری

مددکاری بیمارستان های تهران(بهمن1401)

به تعداد 20 - 23 داوطلب جهت مشاوره و حمایت از خانواده های کودکان مبتلا به سرطان در تمامی بیمارستانهای تهران نیازمندیم تا امور مربوط به بیماران و خانواده های آنان را در بیمارستان ها پیگیری نماییند.&nbs...

واحد مددکاری

مددکار داوطلب بیمارستان های تهران( اسفند1401)

به تعداد 20 - 23 داوطلب جهت مشاوره و حمایت از خانواده های کودکان مبتلا به سرطان در تمامی بیمارستانهای تهران نیازمندیم تا امور مربوط به بیماران و خانواده های آنان را در بیمارستان ها پیگیری نماییند.&nbs...

واحد مددکاری

مددکار داوطلب در بیمارستان‌های تهران(دی ماه1401)

به تعداد 23 داوطلب جهت مشاوره و حمایت از خانواده های کودکان مبتلا به سرطان در تمامی بیمارستانهای تهران نیازمندیم تا امور مربوط به بیماران و خانواده های آنان را در بیمارستان ها پیگیری نماییند.  ج...

واحد مددکاری

مددکار داوطلب در بیمارستان های تهران ( آذر ماه1401)

به تعداد 23 داوطلب جهت مشاوره و حمایت از خانواده های کودکان مبتلا به سرطان در تمامی بیمارستانهای تهران نیازمندیم تا امور مربوط به بیماران و خانواده های آنان را در بیمارستان ها پیگیری نماییند.  ج...