ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
نمایه کاربر

نگار باقر

0/5 (0 بازخورد)
عضویت از 07 مهر، 1402

کد داوطلبی 11362

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
تمایل دارم در امر مشاوره به کودکان و خانواده ها و یا تدریس فعالیت کنم.

1

فعالیت های داوطلبانه جاری

0

فعالیت‌های داوطلبانه ی تکمیل شده

0

فعالیت‌های داوطلبانه ی لغو شده

0

ساعت فعالیت داوطلبانه تکمیل شده

سوابق فعالیت های داوطلبانه

سابقه ای یافت نشد

ویدئوها

تجربه

سابقه ای یافت نشد

تحصیلات