ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
نمایه کاربر

ندا گودرزی

5/5 (2 بازخورد)
عضویت از 28 شهریور، 1402

کد داوطلبی 11309

6

فعالیت های داوطلبانه جاری

2

فعالیت‌های داوطلبانه ی تکمیل شده

0

فعالیت‌های داوطلبانه ی لغو شده

13

ساعت فعالیت داوطلبانه تکمیل شده

سوابق فعالیت های داوطلبانه

سابقه ای یافت نشد

ویدئوها

تجربه

سابقه ای یافت نشد

تحصیلات