ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
نمایه کاربر

ناهید سلامی

3/5 (2 بازخورد)
عضویت از 24 مهر، 1402

کد داوطلبی 11448

1

فعالیت های داوطلبانه جاری

2

فعالیت‌های داوطلبانه ی تکمیل شده

0

فعالیت‌های داوطلبانه ی لغو شده

8

ساعت فعالیت داوطلبانه تکمیل شده

سوابق فعالیت های داوطلبانه

سابقه ای یافت نشد

تجربه

سابقه ای یافت نشد

تحصیلات

سابقه ای یافت نشد