ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
نمایه کاربر

مسعود بغدادی

5/5 (18 بازخورد)
عضویت از 20 آذر، 1401

کد داوطلبی 10362

4

فعالیت های داوطلبانه جاری

18

فعالیت‌های داوطلبانه ی تکمیل شده

0

فعالیت‌های داوطلبانه ی لغو شده

413

ساعت فعالیت داوطلبانه تکمیل شده

سوابق فعالیت های داوطلبانه

سابقه ای یافت نشد

ویدئوها

تجربه

سابقه ای یافت نشد

تحصیلات