ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

مرکز تحقیقات مرکز تحقیقات جامع سرطان کودک محک

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “مرکز تحقیقات مرکز تحقیقات جامع سرطان کودک محک”

کنگره نوروانکولوژی محک در تاریخ 26 تا 28 اردیبهشت برگزار خواهد گردید. بدین منظور واحد مرکز تحقیقات محک جهت انجام اموری از قبیل ارسال پوستر به مراکز دانشگاهی و بیمارستان ها یا برقراری تماس تلفنی جهت ان...