ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
نمایه کاربر

مرجان نقاش زاده

0/5 (0 بازخورد)
عضویت از 28 آبان، 1402

کد داوطلبی 11514

۲۵ سال سابقه در زمینه مدیریت منابع انسانی بیمه تسلط کامل به قانون کار و تامین اجنماعی و حقوق و دستمزد حضور و غیاب جذب و استخدام تعالی سازمانی ارتقا کارکنان تدوین طبقه بندی مشاغل و کلیه اموز پشتیبانی و غیره

0

فعالیت های داوطلبانه جاری

0

فعالیت‌های داوطلبانه ی تکمیل شده

0

فعالیت‌های داوطلبانه ی لغو شده

0

ساعت فعالیت داوطلبانه تکمیل شده

سوابق فعالیت های داوطلبانه

سابقه ای یافت نشد

ویدئوها

تجربه

سابقه ای یافت نشد

تحصیلات

سابقه ای یافت نشد