ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

مددکاری شهرستان

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “مددکاری شهرستان”

مددکاری شهرستان

داوطلب بیمارستان امام علی کرج/سه شنبه ها

حضور در بخش آنکولوژی بستری و سرپایی بیمارستان امام علی کرج عنوان فعالیت داوطلب مورد نظر می باشد. ایشان با داشتن مهارت کافی در برقراری ارتباط با کودک و خانواده بیمار به صورت حضوری یک روز در هفته (سه شن...

مددکاری شهرستان

داوطلب بیمارستان افضلی پور کرمان/یکشنبه و سه شنبه

حضور در بخش آنکولوژی بیمارستان افضلی پور کرمان عنوان فعالیت داوطلب مورد نظر می باشد. ایشان با داشتن مهارت کافی در برقراری ارتباط با کودک و خانواده بیمار به صورت حضوری دو روز در هفته (یکشنبه-سه شنبه) ا...

مددکاری شهرستان

داوطلب بیمارستان شهید آیت الله مدنی لرستان

  حضور در بخش آنکولوژی بستری و سرپایی بیمارستان شهید مدنی لرستان عنوان فعالیت داوطلب مورد نظر می باشد. ایشان با داشتن مهارت کافی در برقراری ارتباط با کودک و خانواده بیمار (ارزیابی و آموزش های او...

مددکاری شهرستان

داوطلب بیمارستان 17 شهریور رشت /شنبه ها

حضور در بخش آنکولوژی بستری و سرپایی بیمارستان 17شهریور رشت عنوان فعالیت داوطلب مورد نظر می باشد. ایشان با داشتن مهارت کافی در برقراری ارتباط با کودک و خانواده بیمار (ارزیابی و آموزش های اولیه انجام شد...

مددکاری شهرستان

داوطلب بیمارستان آیت الله طالقانی شهرگرگان یکشنبه ها

  لازم به ذکر است داوطلب مربوطه خانم فاطمه نجفی جهت راند بخش انکولوژی به صورت حضوری هفته ای یک روز از ساعت 9تا 11 صبح مراجعه میکنند و امور بیماران را طبق شرح وظایف مشخص  پیگیری میکنند و گزا...

مددکاری شهرستان

داوطلب بیمارستان آیت الله طالقانی شهرگرگان یکشنبه ها

لازم به ذکر است داوطلب مربوطه خانم فاطمه نجفی جهت راند بخش انکولوژی به صورت حضوری هفته ای یک روز از ساعت 9تا 11 صبح مراجعه میکنند و امور بیماران را طبق شرح وظایف مشخص  پیگیری میکنند و گزارشها ی ل...