ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

مددکاری شهرستان

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “مددکاری شهرستان”

مددکاری شهرستان

داوطلب بیمارستان طالقانی گرگان

داوطلب بیمارستان طالقانی گرگان یک روز در هفته راند بخش انجام می دهند 

مددکاری شهرستان

داوطلب مددکاری بیمارستان امام علی کرج

داوطلب مددکاری بیمارستان امام علی کرج یک روز در هفته راند بخش انجام می دهند

مددکاری شهرستان

داوطلب مددکاری بیمارستان افضلی پور کرمان

داوطلب بیمارستان افضلی پور کرمان یک روز در هفته راند بیمارستان افضلی پور را انجام می دهند

مددکاری شهرستان

داوطلب مددکاری بیمارستان بقایی اهواز

داوطلب اهواز 2 روز در هفته جهت راند حضوری بیمارستان بقایی را انجام می دهند

مددکاری شهرستان

داوطلب مددکاری بیمارستان بعثت سنندج اسفند 1402

حضور در بخش آنکولوژی بستری و سرپایی بیمارستان بعثت سنندج  عنوان فعالیت داوطلب مورد نظر می باشد. ایشان با داشتن مهارت کافی در برقراری ارتباط با کودک و خانواده بیمار (ارزیابی و آموزش های اولیه انجا...

مددکاری شهرستان

داوطلب مددکاری بیمارستان اکباتان همدان اسفند1402

فعالیت ثبت شده توسط خانم (حسینی) به صورت یک روز در هفته (دوشنبه) انجام می شود. راند بیماران بخش، ارتباط با کودک و خانواده ایشان، از وظایف اصلی داوطلبان مربوطه می باشد. .بررسی مدارک هزینه بیماران و ثبت...

مددکاری شهرستان

داوطلب مددکاری بیمارستان 17شهریور رشت اسفند1402

حضور در بخش آنکولوژی بستری و سرپایی بیمارستان 17شهریور رشت عنوان فعالیت داوطلب مورد نظر می باشد. ایشان با داشتن مهارت کافی در برقراری ارتباط با کودک و خانواده بیمار (ارزیابی و آموزش های اولیه انجام شد...