ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

مددکاری شهرستان

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “مددکاری شهرستان”

مددکاری شهرستان

داوطلب مددکاری بیمارستان محمد کرمانشاهی کرمانشاه اسفند 1402

لازم به ذکر است داوطلب مربوطه خانم سیفی جهت راند بخش انکولوژی به صورت حضوری هفته ای یک روز از ساعت 9تا 13 صبح مراجعه میکنند و امور بیماران را طبق شرح وظایف مشخص  پیگیری میکنند و گزارشها ی لازم را...

مددکاری شهرستان

داوطلب ثبت سند بیمارستان ایت الله موسوی زنجان اسفند 1402

لازم به ذکر است داوطلب مربوطه خانم کرمی جهت راند بخش انکولوژی به صورت حضوری هفته ای دو روز از ساعت 10تا 14  صبح مراجعه میکنند و امور بیماران را طبق شرح وظایف مشخص  پیگیری میکنند و گزارشها ی...

مددکاری شهرستان

داوطلب مددکاری بیمارستان شهید مطهری ارومیه اسفند 1402

لازم به ذکر است داوطلب مربوطه خانم ابوالفتحی جهت راند بخش انکولوژی به صورت حضوری هفته ای یک روز از ساعت 10تا 12 صبح مراجعه میکنند و امور بیماران را طبق شرح وظایف مشخص  پیگیری میکنند و گزارشها ی ل...

مددکاری شهرستان

داوطلب بیمارستان بعثت سنندج

داوطلب بیمارستان بعثت سنندج 

مددکاری شهرستان

بیمارستان حضرت معصومه قم

داوطلب بیمارستان قم یک روز در هفته راند بخش انجام می دهند

مددکاری شهرستان

داوطلب بیمارستان مدنی لرستان

داوطلب بیمارستان مدنی لرستان یک روز در هفته راند بخش انجام می دهند

مددکاری شهرستان

داوطلب بیمارستان صدوقی یزد

داوطلب بیمارستان صدوقی یزد یک روز در هفته راند بیمارستان انجام می دهند.