ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

مددکاری مددکاری

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “مددکاری مددکاری”

مددکاری مددکاری

داوطلب فعال در کلینیک و بخش خوش آمدگویی روزهای پنج شنبه ها

داوطلب فعال در کلینیک و بخش خوش آمدگویی جهت راهنمایی بیماران و والدین آشنا با امور جاری در محک حضور در روزهای پنج شنبه  از 8 صبح تا 14  روزانه 1 نفر داوطلب جهت انجام این امر نیاز می باش...

مددکاری مددکاری

داوطلب فعال در کلینیک و بخش خوش آمد گویی روزهای چهارشنبه

داوطلب فعال در کلینیک و بخش خوش آمدگویی جهت راهنمایی بیماران و والدین آشنا با امور جاری در محک حضور در روزهای چهارشنبه  از 8 صبح تا 14  روزانه 1 نفر داوطلب جهت انجام این امر نیاز می باش...

مددکاری مددکاری

داوطلب مددکاری فعال در کلینیک و بخش خوش آمدگویی روزهای سه شنبه

داوطلب فعال در کلینیک و بخش خوش آمدگویی جهت راهنمایی بیماران و والدین آشنا با امور جاری در محک حضور در روزهای سه شنبه  از 8 صبح تا 14  روزانه 1 نفر داوطلب جهت انجام این امر نیاز می باشد...

مددکاری مددکاری

داوطلبان بخش مددکاری در کلینیک

داوطلب فعال در کلینیک و بخش welcome   جهت راهنمایی بیماران و والدین آشنا با امور جاری در محک حضور در روزهای هفته ، شنبه تا 5 شنبه  از 8 صبح تا 14  روزانه 1 نفر داوطلب جهت انجا...