ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

مددکاری مددکاری

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “مددکاری مددکاری”

مددکاری مددکاری

داوطلب فعال در کلینیک و سالن خوش آمدگویی در روزهای پنج شنبه

بخش مددکاری موسسه محک در راستای ارائه خدمات حمایتی و در جهت حمایت از بیمار در زمان ورود و پذیرش به منظور همراهی والدین و بیماران و کاهش اضطراب ایشان ، همچنین تسهیل در  روند پذیرش از داوطلبان توان...

مددکاری مددکاری

داوطلب فعال در کلینیک و سالن خوش آمد گویی در روزهای چهارشنبه

بخش مددکاری موسسه محک در راستای ارائه خدمات حمایتی و در جهت حمایت از بیمار در زمان ورود و پذیرش به منظور همراهی والدین و بیماران و کاهش اضطراب ایشان ، همچنین تسهیل در  روند پذیرش از داوطلبان توان...

مددکاری مددکاری

داوطلب فعال در کلینیک و سالن خوش آمدگویی در روزهای سه شنبه

بخش مددکاری موسسه محک در راستای ارائه خدمات حمایتی و در جهت حمایت از بیمار در زمان ورود و پذیرش به منظور همراهی والدین و بیماران و کاهش اضطراب ایشان ، همچنین تسهیل در روند پذیرش از داوطلبان توانمند در...

مددکاری مددکاری

داوطلب فعال در کلینیک و سالن خوش آمدگویی در روزهای سه شنبه

مهارت های مورد نیاز :  توانایی برقراری ارتباط با بیمار و همراه بیمار آشنا با محک و واحد خدمات حمایتی   شرح فعالیت: حضور و همراهی والدین بیماران در زمان پذیرش و مراجعه جهت انجام کار...

مددکاری مددکاری

داوطلب فعال در کلینیک و سالن خوش آمدگویی در روزهای دوشنبه

بخش مددکاری موسسه محک در راستای ارائه خدمات حمایتی و در جهت حمایت از بیمار در زمان ورود و پذیرش به منظور همراهی والدین و بیماران و کاهش اضطراب ایشان ، همچنین تسهیل در  روند پذیرش از داوطلبان توان...

مددکاری مددکاری

داوطلب فعال در کلینیک و سالن خوش آمدگویی در روزهای یکشنبه

بخش مددکاری موسسه محک در راستای ارائه خدمات حمایتی و در جهت حمایت از بیمار در زمان ورود و پذیرش به منظور همراهی والدین و بیماران و کاهش اضطراب ایشان ، همچنین تسهیل در  روند پذیرش از داوطلبان توان...

مددکاری مددکاری

داوطلب فعال در کلینیک 4 و سالن خوش آمدگویی در روزهای شنبه

بخش مددکاری موسسه محک در راستای ارائه خدمات حمایتی و در جهت حمایت از بیمار در زمان ورود و پذیرش به منظور همراهی والدین و بیماران و کاهش اضطراب ایشان ، همچنین تسهیل در  روند پذیرش از داوطلبان توان...