ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

مددکاری مددکاری

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “مددکاری مددکاری”

مددکاری مددکاری

داوطلب اداری در مددکاری تهران در روزهای یکشنبه

بخش مددکاری موسسه محک  در راستای ارائه خدمات حمایتی به بیماران تحت حمایت، هزینه های درمان، دارو و ... که خانواده متحمل می شوند را تامین می نماید تا ایشان در این مسیر دغدغه ای جز درمان فرزند نداشت...

مددکاری مددکاری

داوطلب اداری در دفتر مددکاری ستارخان در روزهای سه شنبه

بخش مددكاری موسسه محك در راستای حمايت از بيماران تحت حمايت خود،‌اقلام اهدايی نيكوكاران را در قالب بسته های حمايتي موادغذايی به ايشان اهدا می نمايد و به علت دسترسي بهتر بيماران تحت درمان در بيمارس...

مددکاری مددکاری

داوطلب اداری در دفتر مددکاری ستارخان در روزهای یکشنبه

  بخش مددكاری موسسه محك در راستای حمايت از بيماران تحت حمايت خود،‌اقلام اهدايی نيكوكاران را در قالب بسته های حمايتي موادغذايی به ايشان اهدا می نمايد و به علت دسترسي بهتر بيماران تحت درمان د...

مددکاری مددکاری

داوطلب اداری در دفتر مددکاری ستارخان در روزهای سه شنبه

بخش مددكاری موسسه محك در راستای حمايت از بيماران تحت حمايت خود،‌اقلام اهدايی نيكوكاران را در قالب بسته های حمايتي موادغذايی به ايشان اهدا می نمايد و به علت دسترسي بهتر بيماران تحت درمان در بيمارس...

مددکاری مددکاری

داوطلب اداری مددکاری تهران در روزهای دوشنبه

بخش مددکاری موسسه محک  در راستای ارائه خدمات حمایتی به بیماران تحت حمایت، هزینه های درمان، دارو و ... که خانواده متحمل می شوند را تامین می نماید تا ایشان در این مسیر دغدغه ای جز درمان فرزند نداشت...

مددکاری مددکاری

داوطلب اداری مددکاری تهران در روزهای یکشنبه

بخش مددکاری موسسه محک  در راستای ارائه خدمات حمایتی به بیماران تحت حمایت، هزینه های درمان، دارو و ... که خانواده متحمل می شوند را تامین می نماید تا ایشان در این مسیر دغدغه ای جز درمان فرزند نداشت...

مددکاری مددکاری

داوطلب اداری در دفتر مددکاری ستارخان در روزهای پنج شنبه

بخش مددكاری موسسه محك در راستای حمايت از بيماران تحت حمايت خود،‌اقلام اهدايی نيكوكاران را در قالب بسته های حمايتي موادغذايی به ايشان اهدا می نمايد و به علت دسترسي بهتر بيماران تحت درمان در بيمارس...