ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

مددکاری اقامتگاه ها و هتل ها

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “مددکاری اقامتگاه ها و هتل ها”

مددکاری اقامتگاه ها و هتل ها

ملاقات با خانواده بیماران و بیماران در هتل ها- 11/01 الی11/06

برای اطلاع از وضعیت خانواده های بیماران و بیماران و شزایط اسکان آنها ، نیازمند داوطلبانی هستیم که با سر زدن به خانواده ها در هتل های طرف قرارداد محک گزارش وضعیت ارسال نمایند . این فعالیت به صورت روزان...

مددکاری اقامتگاه ها و هتل ها

ملاقات با بیماران و خانواده بیماران در هتل ها - 10/24 الی 10/29

برای اطلاع از وضعیت خانواده های بیماران و بیماران و شزایط اسکان آنها ، نیازمند داوطلبانی هستیم که با سر زدن به خانواده ها در هتل های طرف قرارداد محک گزارش وضعیت ارسال نمایند . این فعالیت به صورت روزان...

مددکاری اقامتگاه ها و هتل ها

ملاقات با خانواده بیماران و بیماران در هتل ها- 10/17 الی 10/22

برای اطلاع از وضعیت خانواده های بیماران و بیماران و شزایط اسکان آنها ، نیازمند داوطلبانی هستیم که با سر زدن به خانواده ها در هتل های طرف قرارداد محک گزارش وضعیت ارسال نمایند . این فعالیت به صورت روزان...

مددکاری اقامتگاه ها و هتل ها

ملاقات با خانواده بیماران و بیماران در هتل ها - 10/10 الی 10/15

برای اطلاع از وضعیت خانواده های بیماران و بیماران و شزایط اسکان آنها ، نیازمند داوطلبانی هستیم که با سر زدن به خانواده ها در هتل های طرف قرارداد محک گزارش وضعیت ارسال نمایند . این فعالیت به صورت روزان...

مددکاری اقامتگاه ها و هتل ها

ملاقات با خانواده بیماران و بیماران در هتل ها - 10/1 تا 10/06

برای اطلاع از وضعیت خانواده های بیماران و بیماران و شزایط اسکان آنها ، نیازمند داوطلبانی هستیم که با سر زدن به خانواده ها در هتل های طرف قرارداد محک گزارش وضعیت ارسال نمایند . این فعالیت به صورت روزان...