ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

مالی - درآمد

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “مالی - درآمد”

مالی - درآمد

كار درآمد و اسناد بيمه

خواهشمند است يك نيروي داوطلب به صورت روزانه جهت امور واحد درآمد در نظر گرفته شود انجام امور مربوط به اسناد بيمه شامل كنترل اعداد ، مهر زدن و ... قبل از انجام امور فوق ، آموزش كامل ارائه ميگردد

مالی - درآمد

مغايرت گيري صورتحساب هاي بيمه تامين اجتماعي

33

API