ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

هیات مدیره هئت امنا

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “هیات مدیره هئت امنا”

هیات مدیره هئت امنا

جلسه هیئت مدیره

جلسه هئیت مدیره و کمیته سرمایه گذاری

جلسات داخلی

هیات مدیره هئت امنا

جلسه داخلی روز دوشنبه 17 مهرماه

جلسه و انجام ارزیابی عملکرد

هیات مدیره هئت امنا

کمیته خرید و دفترخانه روز یکشنبه 16 مهرماه

دفترخانه و جلسه کمیته خرید 

هیات مدیره هئت امنا

جلسه هئیت مدیره روز دوشنبه مورخه 10/07/1402

جلسه هئیت مدیره

هیات مدیره هئت امنا

جلسه طرح جامع نظام قدردانی

جلسه طرح جامع نظام قدردانی از داوطلبان

هیات مدیره هئت امنا

کلینیک چشم پزشکی روز دوشنبه مورخه 03/07/1402

کلینیک دندانپزشکی