ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

هیات مدیره هئت امنا

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “هیات مدیره هئت امنا”

جلسات داخلی

هیات مدیره هئت امنا

کمیته خرید و کمیته املاک

عضو مدعو هئیت مدیره در کمیته خرید و کمیته املاک

جلسات داخلی با مدیران سازمان 

حضور در جلسه هئیت مدیره ( عضو هئیت امناء)

شرکت در جلسه هیئت مدیره

حضور در کمیته ضایعات

جلسات داخلی با مدیران سازمان