ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

جلب مشارکت شمارش قلک

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “جلب مشارکت شمارش قلک”

محک سازمانی مردم‌نهاد است که از نخستین روز فعالیت خود با تکیه بر جلب مشارکت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، و انواع کمک‌های بشردوستانه ملی و بین‌المللی اعم از نقدی، کالا، خدمات و دانش فنی اداره می‌شود. گسترش روزافزون حمایت محک از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها در سراسر کشور و افزایش هزینه‌های دارو و درمان فرزندان عزیزمان، نیاز به فعالیت واحد جلب مشارکت‌ها را افزایش می‌دهد. این واحد برای تسهیل فرایند دریافت کمک‌های اهدایی نیکوکاران به کودکان مبتلا به سرطان در حوزه‌های عضویت، قلک، دفاتر، پروژه‌های خاص، نماد، ارتباط با یاوران همواره در تلاش است تا خانواده هیچ کودکی به دلیل فقر و ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها، درمان فرزند خود خود را نیمه رها نکند. فعالیت های داوطلبانه این واحد شامل فرآیند‌های شمارش و دسته‌بندی مبالغ صندوق‌های خیریه محک، تماس‌های تلفنی و امور اداری ساده می‌باشد.
جلب مشارکت شمارش قلک

شمارش وجوه قلک 1401/10/22

یکی از راه های جلب مشارکت های مردمی توزیع قلک کوچک می باشد . این قلک ها پس از زمان مشخصی جمع آوری می شود . برای شمارش وجوه قلک ها به صورت روزانه نیازمند حداقل 3- 4 نیروی داوطلب جهت همکاری در شمارش و د...

جلب مشارکت شمارش قلک

شمارش وجوه قلک 1401/10/21

یکی از راه های جلب مشارکت های مردمی توزیع قلک کوچک می باشد . این قلک ها پس از زمان مشخصی جمع آوری می شود . برای شمارش وجوه قلک ها به صورت روزانه نیازمند حداقل 3- 4 نیروی داوطلب جهت همکاری در شمارش و د...

جلب مشارکت شمارش قلک

شمارش وجوه قلک 1401/10/20

یکی از راه های جلب مشارکت های مردمی توزیع قلک کوچک می باشد . این قلک ها پس از زمان مشخصی جمع آوری می شود . برای شمارش وجوه قلک ها به صورت روزانه نیازمند حداقل 3- 4 نیروی داوطلب جهت همکاری در شمارش و د...

جلب مشارکت شمارش قلک

شمارش وجوه قلک 1401/10/19

یکی از راه های جلب مشارکت های مردمی توزیع قلک کوچک می باشد . این قلک ها پس از زمان مشخصی جمع آوری می شود . برای شمارش وجوه قلک ها به صورت روزانه نیازمند حداقل 3- 4 نیروی داوطلب جهت همکاری در شمارش و د...

جلب مشارکت شمارش قلک

شمارش وجوه قلک 1401/10/18

یکی از راه های جلب مشارکت های مردمی توزیع قلک کوچک می باشد . این قلک ها پس از زمان مشخصی جمع آوری می شود . برای شمارش وجوه قلک ها به صورت روزانه نیازمند حداقل 3- 4 نیروی داوطلب جهت همکاری در شمارش و د...

جلب مشارکت شمارش قلک

شمارش وجوه قلک (1401/10/17)

یکی از راه های جلب مشارکت های مردمی توزیع قلک کوچک می باشد . این قلک ها پس از زمان مشخصی جمع آوری می شود . برای شمارش وجوه قلک ها به صورت روزانه نیازمند حداقل 3- 4 نیروی داوطلب جهت همکاری در شمارش و د...

جلب مشارکت شمارش قلک

شمارش وجوه قلک(1401/10/14)

یکی از راه های جلب مشارکت های مردمی توزیع قلک کوچک می باشد . این قلک ها پس از زمان مشخصی جمع آوری می شود . برای شمارش وجوه قلک ها به صورت روزانه نیازمند حداقل 3- 4 نیروی داوطلب جهت همکاری در شمارش و د...