ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

جلب مشارکت فروش

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “جلب مشارکت فروش”

جلب مشارکت فروش

(1شهریور الی 25 )تولید محصولات هنری ( دستبند ، تسبیح ، تابلو های سنگی )

با سلام و احترام برای تولید محصولات هنری ( دستبند ، تسبیح ، جاکلیدی ) و تابلوهای سنگی نیازمند حضور داوطلبین محترم    می باشیم . ( آموزش توسط نیرو داده می شود ) پیشاپیش از زحمات همیشگی...

جلب مشارکت فروش

(6 مهر )تولید محصولات هنری ( دستبند ، تسبیح ، تابلو های سنگی )

با سلام و احترام برای تولید محصولات هنری ( دستبند ، تسبیح ، جاکلیدی ) و تابلوهای سنگی نیازمند حضور داوطلبین محترم    می باشیم . ( آموزش توسط نیرو داده می شود ) پیشاپیش از زحمات همیشگی...

جلب مشارکت فروش

( 5 مهر )تولید محصولات هنری ( دستبند ، تسبیح ، تابلو های سنگی )

با سلام و احترام برای تولید محصولات هنری ( دستبند ، تسبیح ، جاکلیدی ) و تابلوهای سنگی نیازمند حضور داوطلبین محترم    می باشیم . ( آموزش توسط نیرو داده می شود ) پیشاپیش از زحمات همیشگی...

جلب مشارکت فروش

( 4 مهر )تولید محصولات هنری ( دستبند ، تسبیح ، تابلو های سنگی )

با سلام و احترام برای تولید محصولات هنری ( دستبند ، تسبیح ، جاکلیدی ) و تابلوهای سنگی نیازمند حضور داوطلبین محترم    می باشیم . ( آموزش توسط نیرو داده می شود ) پیشاپیش از زحمات همیشگی...

جلب مشارکت فروش

( 3 مهر )تولید محصولات هنری ( دستبند ، تسبیح ، تابلو های سنگی )

با سلام و احترام برای تولید محصولات هنری ( دستبند ، تسبیح ، جاکلیدی ) و تابلوهای سنگی نیازمند حضور داوطلبین محترم    می باشیم . ( آموزش توسط نیرو داده می شود ) پیشاپیش از زحمات همیشگی...

جلب مشارکت فروش

( 1 مهر )تولید محصولات هنری ( دستبند ، تسبیح ، تابلو های سنگی )

با سلام و احترام برای تولید محصولات هنری ( دستبند ، تسبیح ، جاکلیدی ) و تابلوهای سنگی نیازمند حضور داوطلبین محترم    می باشیم . ( آموزش توسط نیرو داده می شود ) پیشاپیش از زحمات همیشگی...