ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
نمایه کاربر

فرشته طاهری

5/5 (1 بازخورد)
عضویت از 20 شهریور، 1402

کد داوطلبی 11276

2

فعالیت های داوطلبانه جاری

1

فعالیت‌های داوطلبانه ی تکمیل شده

0

فعالیت‌های داوطلبانه ی لغو شده

5

ساعت فعالیت داوطلبانه تکمیل شده

سوابق فعالیت های داوطلبانه

سابقه ای یافت نشد

ویدئوها

تجربه

سابقه ای یافت نشد

تحصیلات