ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

داوطلبان داوطلبان

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “داوطلبان داوطلبان”

محک فعاليت خود را با داوطلبان شروع کرد، اما با گسترش مؤسسه و راه‌انداري بيمارستان فوق‌تخصصي سرطان كودك محك نیازمند به استخدام افراد متخصص بود. در حال حاضر سالانه چند صد نفر به تعداد داوطلبان افزوده می‌شود که جذب و ثبت‌نام آنها بر عهده واحد داوطلبان است. در واقع این واحد بیشتر از آن‌که برای نیروهای موسسه‌ی محک باشد، برای داوطلبان در نظر گرفته شده است تا عزیزانی که زمان خود را به محک هدیه می‌هند، بدون هیچ دغدغه‌‌ای به فعالیت‌های خود بپردازند. مشخصا کارهای دستی مانند ساخت جاسوییچی، دستبند، تابلو و... در این بخش توسط داوطلبان انجام می گیرد که عواید فروش آن مستقیم برای درمان کودکان مبتلا به سرطان صرف می گردد.

واحد داوطلبان جهت پیشبرد اهداف خود نیاز به داوطلب آشنا به کار در سامانه داوطلبان و مهارت در تایپ و اکسل دارد. با تشکر

داوطلبان داوطلبان

جلسه شورای داوطلبان شهریور ماه

شورای داوطلبان از ۵ عضو به انتخاب داوطلبان، یکی از اعضای هیأت مدیره محک از بخش داوطلبان و مدیر این بخش تشکیل شده است. این شورا اتاق فکر داوطلبان است و هدف آن شامل طرح روشمند داوطلبان به منظور افز...

داوطلبان داوطلبان

جلسه آموزش ابتدایی ورود به محک

آموزش به داوطلبان در خصوص تاریخچه ، قوانین  و انواع فعالیت ها داوطلبانه در محک می باشد.   

داوطلبان داوطلبان

جلسه شورا داوطلبان

شورای داوطلبان از ۵ عضو به انتخاب داوطلبان، یکی از اعضای هیأت مدیره محک از بخش داوطلبان و مدیر این بخش تشکیل شده است. این شورا اتاق فکر داوطلبان است و هدف آن شامل طرح روشمند داوطلبان به منظور افز...

داوطلبان داوطلبان

مراسم دعا و دف نوازی

برگزاری مراسم دعا و دف نوازی

داوطلبان داوطلبان

ثبت در سامانه

ثبت اسامی داوطلبان در پلتفرم