ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

داوطلبان داوطلبان

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “داوطلبان داوطلبان”

محک فعاليت خود را با داوطلبان شروع کرد، اما با گسترش مؤسسه و راه‌انداري بيمارستان فوق‌تخصصي سرطان كودك محك نیازمند به استخدام افراد متخصص بود. در حال حاضر سالانه چند صد نفر به تعداد داوطلبان افزوده می‌شود که جذب و ثبت‌نام آنها بر عهده واحد داوطلبان است. در واقع این واحد بیشتر از آن‌که برای نیروهای موسسه‌ی محک باشد، برای داوطلبان در نظر گرفته شده است تا عزیزانی که زمان خود را به محک هدیه می‌هند، بدون هیچ دغدغه‌‌ای به فعالیت‌های خود بپردازند. مشخصا کارهای دستی مانند ساخت جاسوییچی، دستبند، تابلو و... در این بخش توسط داوطلبان انجام می گیرد که عواید فروش آن مستقیم برای درمان کودکان مبتلا به سرطان صرف می گردد.
داوطلبان داوطلبان

جلسات شورا داوطلبان اردیبهشت 1403

شورای داوطلبان از ۵ عضو به انتخاب داوطلبان، یکی از اعضای هیأت مدیره محک از بخش داوطلبان و مدیر این بخش تشکیل شده است. این شورا اتاق فکر داوطلبان است و هدف آن شامل طرح روشمند داوطلبان به منظور افز...

داوطلبان داوطلبان

جلسات شورا داوطلبان فروردین 1403

شورای داوطلبان از ۵ عضو به انتخاب داوطلبان، یکی از اعضای هیأت مدیره محک از بخش داوطلبان و مدیر این بخش تشکیل شده است. این شورا اتاق فکر داوطلبان است و هدف آن شامل طرح روشمند داوطلبان به منظور افز...

داوطلبان داوطلبان

بسته بندی پکیج اهدایی

نیاز به داوطلب در خصوص بسته بندی پکیج های اهدایی می باشد

داوطلبان داوطلبان

جلسات شورا داوطلبان اسفند 1402

شورای داوطلبان از ۵ عضو به انتخاب داوطلبان، یکی از اعضای هیأت مدیره محک از بخش داوطلبان و مدیر این بخش تشکیل شده است. این شورا اتاق فکر داوطلبان است و هدف آن شامل طرح روشمند داوطلبان به منظور افز...

داوطلبان داوطلبان

داوطلب تماس تلفنی و اداری

در واحد داوطلبان نیاز به همکاری با داوطلب در امور اداری می باشد.

داوطلبان داوطلبان

داوطلب تماس تلفنی و اداری

در واحد داوطلبان نیاز به همکاری با داوطلب در امور اداری می باشد.

داوطلبان داوطلبان

1402/07/14جلسه آموزش سامانه داوطلبان(پلتفرم) و HSE

جلسه آموزش پلتفرم به داوطلبان و رعایت نکات در رابطه با HSE می باشد.