ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

بيمارستان محك بخش تصويربرداري پزشكي

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “بيمارستان محك بخش تصويربرداري پزشكي”

بيمارستان محك بخش تصويربرداري پزشكي

كارشناس پيگيري امور بيماران

ما در واحد تصويربرداري پزشكي براي انجام رسالت خود در جمع آوري سوابق و مدارك قبلي بيماران بخصوص براي مقايسه و تفسير صحيح تصاوير بيماران نيازمند يك داوطلب خانم هستيم كه توانمندي پيگيري منظم و دلسوزانه ا...