ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

بیمارستان - دندانپزشکان و دستیاران

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “بیمارستان - دندانپزشکان و دستیاران”

با توجه به شرايط خاص كودكان بيمارستان محك كه به خاطر روش هاي درماني مرتبط با سرطان( شيمي درماني- راديوتراپي-جراحي) به لحاظ سلامتي دهان و دندان بسيار آسيب پذيرهستند. تصميم گرفتيم از شما عزيزان براي كمك...

با توجه به شرايط خاص كودكان بيمارستان محك كه به خاطر روش هاي درماني مرتبط با سرطان( شيمي درماني- راديوتراپي-جراحي) به لحاظ سلامتي دهان و دندان بسيار آسيب پذيرهستند. تصميم گرفتيم از شما عزيزان براي كمك...

با توجه به شرايط خاص كودكان بيمارستان محك كه به خاطر روش هاي درماني مرتبط با سرطان( شيمي درماني- راديوتراپي-جراحي) به لحاظ سلامتي دهان و دندان بسيار آسيب پذيرهستند. تصميم گرفتيم از شما عزيزان براي كمك...

با توجه به شرايط خاص كودكان بيمارستان محك كه به خاطر روش هاي درماني مرتبط با سرطان( شيمي درماني- راديوتراپي-جراحي) به لحاظ سلامتي دهان و دندان بسيار آسيب پذيرهستند. تصميم گرفتيم از شما عزيزان براي كمك...

باتوجه به شرايط خاص كودكان محك كه به خاطر روش هاي درماني مرتبط با سرطان (شيمي درماني-راديوتراپي وجراحي) به لحاظ سلامتي دهان و دندان بسيار آسيب پذير هستند تصميم گرفتيم از شما عزيزان براي كمك رساني به ا...

جراح و دندانپزشك عمومي. داوطلب حيطه انجام كار: ترميم و كشيدن و پالپتومي