ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

بیمارستان - دندانپزشکان و دستیاران

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “بیمارستان - دندانپزشکان و دستیاران”

بیمارستان - دندانپزشکان و دستیاران

پزشكان و دستيار داوطلب دندانپزشكي اسفند 1402

بعضي از دكترها جراح ودندانپزشك عمومي هستند، بعضي متخصص اطفال، متخصص اندو، در بخش مي باشند. دندانپزشكان انواع خدمات اعم از كشيدن، ترميم، جرمگيري، قالبگيري فضانگهدارنده، درمان ريشه، درمان هاي ريشه تخصصي...

با توجه به شرايط خاص كودكان بيمارستان محك كه به خاطر روش هاي درماني مرتبط با سرطان( شيمي درماني- راديوتراپي-جراحي) به لحاظ سلامتي دهان و دندان بسيار آسيب پذيرهستند. تصميم گرفتيم از شما عزيزان براي كمك...

با توجه به شرايط خاص كودكان بيمارستان محك كه به خاطر روش هاي درماني مرتبط با سرطان( شيمي درماني- راديوتراپي-جراحي) به لحاظ سلامتي دهان و دندان بسيار آسيب پذيرهستند. تصميم گرفتيم از شما عزيزان براي كمك...

با توجه به شرايط خاص كودكان بيمارستان محك كه به خاطر روش هاي درماني مرتبط با سرطان( شيمي درماني- راديوتراپي-جراحي) به لحاظ سلامتي دهان و دندان بسيار آسيب پذيرهستند. تصميم گرفتيم از شما عزيزان براي كمك...

با توجه به شرايط خاص كودكان بيمارستان محك كه به خاطر روش هاي درماني مرتبط با سرطان( شيمي درماني- راديوتراپي-جراحي) به لحاظ سلامتي دهان و دندان بسيار آسيب پذيرهستند. تصميم گرفتيم از شما عزيزان براي كمك...

باتوجه به شرايط خاص كودكان محك كه به خاطر روش هاي درماني مرتبط با سرطان (شيمي درماني-راديوتراپي وجراحي) به لحاظ سلامتي دهان و دندان بسيار آسيب پذير هستند تصميم گرفتيم از شما عزيزان براي كمك رساني به ا...

جراح و دندانپزشك عمومي. داوطلب حيطه انجام كار: ترميم و كشيدن و پالپتومي