ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

بیمارستان - بهداشت حرفه ای

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “بیمارستان - بهداشت حرفه ای”

بیمارستان - بهداشت حرفه ای

ثبت پرونده در فایل excel

پرونده های پرسنلی محک که باید در زونکن ها طبق حروف الفبا قرار داده شود. سپس در فایل اکسل ثبت گردد.

بلعغانمبمبمعغمعمعهم