ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

آزمایشگاه HLA-Lab

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “آزمایشگاه HLA-Lab”

کار اداری ثبت در سیستم و دفاتر 

آزمایشگاه HLA-Lab

نمونه گيري سلول هاي بنيادي

نياز اين واحد به داوطلب نمونه گير خون 

آزمایشگاه HLA-Lab

امور اداري

ثبت فرم در سيستم - بايگاني- وارد كردن اطلاعات در دفاتر - پرزنت داوطلب حضوري يا تلفني ومهارت  ارتباط با داوطلب