ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

آزمایشگاه HLA-Lab

  1. خانه
  2. مشخصات

درباره “آزمایشگاه HLA-Lab”

آزمایشگاه HLA-Lab

نیروی داوطلب در شهر مشهد

برای کمک اداری به پرسنل پذیره نویسی سلول های بنیادی در شهر مشهد - خیریه مشهد

آزمایشگاه HLA-Lab

کار در پذیره نویسی سلول های بنیادی

و نوشتن اطلاعات در دفاتر و بایگانی  با توجه به اینکه تاریخ نیاز به داوطلب مشخص نیست تاریخ های ثبت شده تقریبی میباشد . 

آزمایشگاه HLA-Lab

نمونه گيري سلول هاي بنيادي

نياز اين واحد به داوطلب نمونه گير خون 

آزمایشگاه HLA-Lab

امور اداري

ثبت فرم در سيستم - بايگاني- وارد كردن اطلاعات در دفاتر - پرزنت داوطلب حضوري يا تلفني ومهارت  ارتباط با داوطلب